لبیک یا حسین ...

طراحی پوستر های فرهنگی و مذهبی برای قرآن پژوهان مهد قرآن حضرت قاِئم ( عج ) به صورت مجازی

لبیک یا حسین ...

طراحی پوستر های فرهنگی و مذهبی برای قرآن پژوهان مهد قرآن حضرت قاِئم ( عج ) به صورت مجازی

طراحی پوستر های فرهنگی و مذهبی برای قرآن پژوهان مهد قرآن حضرت قائم ( عج ) به صورت مجازی

بایگانی
آخرین مطالب

++ استغفار ++

استغفار

*** مقدمه ***

با سلام ؛

امروز سایت طراحی پوستر های فرهنگی و مذهبی آماده شد . 

مهد قرآن حضرت قائم ( عج ) قصد دارد سایتی برای طراحی پوستر های فرهنگی و مذهبی بزند که با تصاویر قرآن پژوهان تهیه شود . 

 انشالله در روز های پنج شنبه از قرآن پژوهان عکس هایی برای تهیه پوستر گرفته می شود ...

در پناه حق باشید .

              کانال و ربات + اینیستا گرام مهد قرآن حضرت قائم ( عج )

                        ✅ مخصوص اولیا و قرآن پژوهان

www.mahdeghaem.irآدرس سایت :  

 آدرس روبات : Telegram.me/mahdeghaem_irbot

 آدرس کانال Telegram.me/mahdeghaem_ir

www.instagram.com/mahdeghaemآدرس اینیستا گرام : 

با تشکر

مهد قرآن حضرت قائم ( عج )

 

مهد قرآن حضرت قائم ( عج )